منو

_

منوی تهیه غذای صفا

_

چلوکباب‌ها

_

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 220 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب سلطانی ممتاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب کوبیده زعفرانی دو سیخ (300 گرمی)
۶۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 160 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب کوبیده زعفرانی یک سیخ (150 گرمی)
۳۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب برگ ممتاز (220 گرمی)
۸۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ جوجه کباب بی استخوان زعفرانی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو جوجه کباب بی استخوان ران (350 گرمی)
۴۴,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو کباب برگ مخصوص (160 گرمی)
۷۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ جوجه کباب بی استخوان زعفرانی، 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره یکنفره، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

چلو جوجه کباب بی استخوان سینه (300 گرمی)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک‌ها

_

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 220 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک کباب سلطانی ممتاز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

2 سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک کباب کوبیده زعفرانی دو سیخ (300 گرمی)
۵۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان 750 گرم، گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک جوجه کباب با استخوان
۴۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 160 گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک کباب سلطانی مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 150 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک کباب کوبیده زعفرانی یک سیخ (150 گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده 700 گرمی (دو عدد)
۵۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 220 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

کباب برگ (یک سیخ) ممتاز (220 گرمی)
۷۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ جوجه کباب بی استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

جوجه کباب بی استخوان (یک سیخ) ران (350 گرمی)
۳۴,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده 350 گرمی (یک عدد)
۳۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی 160 گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

کباب برگ (یک سیخ) مخصوص (160 گرمی)
۶۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ جوجه کباب بی استخوان زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش یا نارنج، یک بسته نان لواش

جوجه کباب بی استخوان (یک سیخ) سینه (300 گرمی)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذاهای ایرانی

_

350-400 گرم ماهیچه بره، 350 گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با ماهیچه بره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

350-400 گرم ران مرغ، 350 گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی

زرشک پلو با مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

350 گرم گوشت ران بره، 350 گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با گوشت ران بره
۷۵,۰۰۰ تومان

350-400 گرم سینه مرغ خرد شده، 350 گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی

ته چین مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

400 گرم گردن بره، 350 گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با گردن بره
۸۵,۰۰۰ تومان

350-400 گرم مرغ، 350 گرم برنج ایرانی، خلال بادام، خلال نارنج، مربا هویج، روغن کرمانشاهی

شیرین پلو با مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

350-400 گرم مرغ، 350 گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، روغن کرمانشاهی

باقالی پلو با مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

پیش‌غذا و نوشیدنی

_

کاهو، گوجه گیلاسی، ذرت، هویج

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه، دلستر، دوغ

نوشیدنی
(نوشابه، دلستر، دوغ)

400 گرم سوپ جو

سوپ جو
۱۰,۰۰۰ تومان

180 گرم زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

200 گرم ماست موسیر

ماست و موسیر
۵,۰۰۰ تومان

_

تصویر منوی رستوران را دانلود کنید

_